GRILLTUR til Harrild Hede den 5. oktober 2021

Grill tur den 5. oktober 2021 til Harrild Hede 

 🙂 👍

Venlig hilsen

Gunnar Poulsen

22 JUNI 2021 SOMMER AFSLUTNING VED TJÆREOVNE SKARRILD